Tjuse

Tjuse

Tjuse

Denna blogg handlar om vårat husbygge. Från tomt letande och val av hustyp till tomt och byggnation.

Bygglovet klart

Tillstånd & AvtalPosted by Gabriel Sat, May 29, 2010 19:04:04

ÄNTLIGEN!!!!smiley

Först väntade vi nästan tre och en halv månad på ett positivt förhandsbesked och nu äntligen har vi fått bygglovet beviljat efter ytterliggare två månader.

Med bygglovet fick vi med en enkät som vi fick fylla i och skicka in och där var det inte mycket som var positivt.

Att det ska vara så krångligt allt, och påskrifter hit och dit och ansökningar om tillstånd för det ena och det andra.

Först förhands besked (3½ månader)

sen lantmäteriet och avstyckningansökan (3 månader)

sen bygglovsansökan (2 månader)

sen avloppansökan (ska ta 4 veckor)

sen bygganmälan minst tre veckor innan byggstart, samtidigt ska en kvalitets ansvarig vara klar med anmälan.

När man läser det så här så känns det inte så farligt, men sen har vi alla handlingar runt om detta som köpeavtalet, Huskontrakt, påskrifter vid avstyckning av köpaer och säljare för att avsäga sig överklagande rätten för att förättningen ska gå lite snabbare, servitut, köpekontrakt, köpebrev, och nu fortsätter det med att anlita olika entrprenörer, men den biten hjälper fiskarheden till med.